ئیمە کین

Baic > ئیمە کین

سمای غربی

[/vc_row]

سەرتا ریگامان ئاسان ولە سەر خوبو لەسالی 2003 وتوانرا ئیش فراوان بو لەناو کومپانیا وایلهات ببیتە یکیک لە کومپانیا گەورکان لە چیهان ودلنیاترین کومپانیایه
لەسەرتا وپلانمان دانا بو ستراتیچیک بنیات نان وپەرپیدان کومپانیا لەروی چالاکی چوراوچور کەدبیتە بنمایک لەبازرارکانی جیهان کە تیکەلە لە نیوان کەرمی عیراقی وئزمونکانی چیهان وایکرد بەشانازیوا پەیوندی بەتورک چوراوچور لە کارەکان لەهمو بوارەکانی واقعی ستراتیچی لەهمو چیهان .
ولەروی دراسی زانستی وپیلانی ورد کومپانیا ناوبانگیکی بەهیز بەدەست هینا وکو هاوبشیکی کار لەگشتی پەرپیدانی لەم سالانە وشانازی دەکین بەبکارهینانی باشترین ریگاکانی کار وئاسان کاری لەخمو بوارە کارەکانمان وهەروها کومپانیای زسکو هاوبەشە لە بەناوبانگی وکاری بەرز کەوایکرد بروانامەی بەدەست بینی کومپانیا کوالیتی عیراقی بەدست هیناوە لەریگای چیگامان لە عیراق وامانکرد سەرکوتو بین لە کارەکانمان لە جوغرافیای عیراق . ئەم کومپانیایە لە سال 2015 دامزراوە بریکاری سەرکیە بو کومپانیای فوتون لە عیراق کە ئوتومبیلی سالون بەرهم دهینیت وئوتومبیلی بارهلگەر وئوتومبیلی تایبت وئامیری تەکنلوچی وبوە یکیک لە کومپانیای باشەکانی لە بازاری عیراقدا لە روی سەرکوتنی وبەدستهینانی ریژەیکی باش لە فروشتن وبلاوکردنەوی مارکەی فوتون بشیویکی باش وبوە بە ئوتومبیلی سەرکوتو لەلاین عیراقیکان ئوتومبیلی باس وئوتومبیلی بارهلگەری بچوک (بیک اپ) لە مارکەی فوتون بوە یکیک لە ئوتومبیلکانی بلاوبیکراو لە شقامەکان وبوە سەرچاویکی باش بو داهات بو ئەم کەسانە کە کار دەکەن وبوە بەرهمیکی باش بو گورینی ژیانی عیراقیکان بەرو باشتەر
کومپانیای فوتونی چینی چیهانی لە سالی 1996 دامزرا وتوانی لە ئاستی یەکمکان بیت لە روی دروست کردنی ئوتومبیلی بازرگانی چیهانی لەروی بەرهمینانی وفروشتن کەریزیکی بەرز تومارکرد لەسالی 2004 کەگیشتە یەک ملیون ئوتومبیل تاوکو ئیستا کومپانیا ریژیکی زور دابین دەکا لە ئوتومبیلی بازرگانی وهەروها ئوتومبیلی بارهەلگەر ومامناوند وبچوک وهەروها ئوتومبیلی نەفەر هەلگەر وبتاکید کردن لە کومپانیا کەببیتە یەکیک لە کومپانیا سەرکوتو وکاریگەر لە ئاستی بایک نیوخوی .

سمای غربی بریکاری سەرکی ورگەرت بو ئوتومبیل لە عیراق کەوایکرد ئەم مارکەیە داخیلی بازاری عیراق بیت بو یەکم چار وچوریکی نوی زیاد کرد لە ناو بازرای عیراق وبژاردەیکی نوی بو هاولاتی عیراقی ئەم کومپانیایە لە باشترین 10 کومپانیا دانرا لە چین لە سالی 2010 بایک ولە سالی 2014 گروبکە ئاستی چوارم هینا لە چین کە بەرهمەکانی گیشتە 2.5 ملیون ئوتومبیل وببیتە یکیک لە باشترین وبناوبانگترین کومپانیا لەم چورە کارانە

ئامانچەکان

  • دابینکردنی بیداویستی بازار بەبرهمی کوالیتی بەرز وباش بو داوکاری کریاران ودابینکردنی خزمگوزاری پاش فروشتن.
  • رازی کردنی کریاران بەئامانچی یکم بون لە بازار.
  • دروست کردنی فروشتن وتوری خزمگوزاری پاش فروشتن بەپی ستاندارتی چیهانی ودلنیا دان بەباشترین تاقیکردنوا کرین لەکل رازیبونی تواو.

فەلسەفە

  • دابینکردنی بەرهم بەکوالیتکی بەرز وخزمتگوزاری پاش فروشتن.
  • کریار یکمە لە روی ماملکردن ودابینکردنی بیداویستیکانی سەرکی.
  • ئاستکی بەرز لە بەدیهنانی بلینکان لە بازرگانان وهاوردەکاران.
  • ریزلینان لە ئامانچەکان دریز خایین لەسەر بنمای ریزگرتن.
  •  تفعیل کردنی سەرکردایتی لەریگای کردارەکانی بازرگانی بەرچاو.
  • دلنیا دان بە مواردی بەشری کە بەشیکە لە کردارە سەرکوتوکان.