بايك X25

Baic > Vehicles > SUV > بايك X25

.

مواصفــــات

FWD
1.5
BAIC x25
2018
SUV
 

بايك X25

 • بايك X25
 • بايك X25
 • بايك X25
 • بايك X25
 • بايك X25
 • بايك X25
 • بايك X25
 • بايك X25
 • بايك X25
 • بايك X25
 • بايك X25
 • بايك X25
تایبت مندیکانمواسەفات

شیوازکی سەردمیانە

بیشکی بیشوا سەرنچراکیش
شیوازکی ناووا سەردمیانە
تاییە دوو رەنگی

کوالیتی نیودولتی

Smart Forfour Chassis

بزوینەرکی بەهیز

سستمی زیرکی سوکان

 

 

سلامتی

سستمی یارددەری تایە

شیوازی ناووی ئاسان

پەکری بەهیز

پەرشوت

چوری

پارچەی یەدگی بەهیز

سستمی دەنگی بەرز

GPS سستمی

شاشە LCD

مواسەفات

 • بزوینەر 1.5
 • گیر توماتیک
 • چام کاربای
 • پەرشوت ژماره 2
 • سستمی DVD، MP3، AUX، USB دەنگی
 • سستمی بکارهینانی دەنک لە سوکان
 • حساسی کاربای
 • دژە تمومژ بشت وبیشوا
 • دژە قفل دانی تایە ودژە خزین ئوتومبیل

ئاپیویستت بە یارمتی هیە بو هلبژاردنی ئوتومبیلکەت ؟

بیوندی بکە