بايك D20

Baic > Vehicles > Sedan > بايك D20

.

مواصفــــات

FWD
1.5
BAIC D20
2019
Sedan
 

بايك D20

 • بايك D20
 • بايك D20
 • بايك D20
 • بايك D20
 • بايك D20
 • بايك D20
 • بايك D20
 • بايك D20
 • بايك D20
 • بايك D20
 • بايك D20
 • بايك D20
تایبت مندیکان مواسەفات

سلامەتی وپاراستن

قەمەری لیخورینی سلامتیە
پەرشوت
جهازی کرسی مندال -ISOFIX جهاز
دژە قفل دانی تایە ودژە خزین

 کوالیتی بەرز

Smart Forfour Chassis

SAAB تکنیکی

لایتی بیشوا زیرک

ئامرازی چوراو چور ئەرکەکان

 

شیوازکی نوی

ئاوینە دواوا زیرک

شیوازی ناووا ئاسان

سەردمیانە وئاسانی

واجهەی دیزاینی خیزانی

 بزوینەری نوی

بزوینەر نوی وبەهیزکی بەرز

دەنگی بەرز بکوالیتی بەرز

GPS سستمی

دژە چولانی الکترونی

مواسەفات

 • بزوینەر 1.5
 • گیر توماتیک کاربایی
 • چام کاربای
 • پەرشوت ژمارە 2
 • سستمی DVD، MP3، AUX، USB دەنگی
 • سستمی بکارهینانی دەنک لە سوکان
 • حساسی کاربای
 • دژە تمومژ بشت وبیشوا
 • دژە قفل دانی تایە ودژە خزین ئوتومبیل

ئاپیویستت بە یارمتی هیە بو هلبژاردنی ئوتومبیلکەت ؟

بیوندی بکە