بايك X35

Baic > Vehicles > SUV > بايك X35

.

مواصفــــات

FWD
1.5
BAIC x35
2018
SUV
 

بايك X35

 • بايك X35
 • بايك X35
 • بايك X35
 • بايك X35
 • بايك X35
 • بايك X35
 • بايك X35
 • بايك X35
 • بايك X35
 • بايك X35
 • بايك X35
 • بايك X35
 • بايك X35
 • بايك X35
 • بايك X35
 • بايك X35
 • بايك X35

تایبت مەندیکانمواسەفات

شیوازکی

18″ هەیکلی تەنشتی

بیشوا

تشژیب توندوتول

شیوازیکی سەردەمیانە

کوالیتی وپشودان

کەرم کردنی کرسی

قاعدەی تایکان دریژە

سەقف چام

سستمیکی تواو

ئابوریە

کەم سەرف کردن لە وزەی کاربا

S/S dual mode switch

سستمی زیرک لەگیر خیرا

بزوینەرکی باشکوتی وەرزە

سەلامتی

چاودیری تایکان

پاراستن لە همو لاینەکان

پەیکری بەهیز

دژە روجون

مواسەفات

 • بزوینەر 1.5
 • گیر توماتیک
 • چام کاربای
 • پەرشوت ژماره 2
 • سستمی DVD، MP3، AUX، USB دەنگی
 • سستمی بکارهینانی دەنک لە سوکان
 • حساسی کاربای
 • دژە تمومژ بشت وبیشوا
 • دژە قفل دانی تایە ودژە خزین ئوتومبیل

ئاپیویستت بە یارمتی هیە بو هلبژاردنی ئوتومبیلکەت ؟

بیوندی بکە