بخیربین بو بایک- سمای غربی

بو ئەوی ببین بە کومپانییاکی سەرکوتو وچالاک لە ولات .سمای غربی ریگە بیدانک ورگرت لە کوومپانیای پایک بو کارکردن لە عیراق کوایکرد ئەم برهمە بو یەکم جار لە بازاری عیراق دەربکوی وچورکی گرنک دربکویت لە ناو چورکانی ئوتومبیل لە عیراق وبژاردنی کرین زیاد بکا بو کریاری عیراقی .کومپانیای پایک یکیکە لە 10 کومپانیا هەر باشکان دانرا لە ولاتی چین لە سالی 2010 ولەسالی 2014 بە ئاستی چوارم لە سەر بیوری نیودولتی دانرا بەبرهمهینانی 2.5 ملیون ئوتومبیل کبوە یکیک لە گورترین کومپانیکانی لەم بوارە.

ئوتومبیلەکان

ئایا دەتوی ئوتومبیل بکری ؟

ئایا دەتوی ئوتومبیل بکری ؟

بەدوای ئوتومبیلکەت بگری لە پیشانگەکمان وداوای لیستی نەرخکان بکە کە ئەتوی

 ئایا دەتوی ئوتومبیلکت چاک بکیوا ؟

ئایا دەتوی ئوتومبیلکت چاک بکیوا ؟

ئایا ئوتومبیلی ئیمت کریوە وپارچەی یەدگت پیویستە ؟